De lessen zijn begonnen

De reguliere lessen op maandag en op woensdag zijn weer begonnen. Aanvang 19:00 uur
Het is noodzakelijk om je van tevoren aan te melden. ls je dat niet gedaan hebt kun je de les niet volgen. De meesten hebben dit trouwens al gedaan.
Op maandag zijn er nog plaatsen. Op woensdag alleen nog op 29 juli.
Hier zien jullie foto's van de eerste 'Corona'-les die bij goed weer kon worden gehouden. Het was gezellig.
Lees het protocol goed door.